top of page

ต้อนรับศาสตราจารย์ Li Xiao Yun และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัย China Agricultural University ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

อัปเดตเมื่อ 6 ก.พ.


คุณยุวดี คาดการณ์ไกล ผู้อำนวยการสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต และรองศาสตราจารย์ ดร. วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ให้การต้อนรับ พูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ "การพัฒนาความยากจนในชนบทของจีนและไทย" กับ ศาสตราจารย์ Li Xiaoyun, คณบดีกิตติมศักดิ์ ของ College of International Development and Global Agriculture, China Agricultural University และทีมคณะอาจารย์ในคณะอีก 3 ท่านได้แก่ ศาสตราจารย์  Dong Qiang, Associate Prof. Xu Jin และ Associate Prof. Huang Zhenqian


ศาสตราจารย์ Li Xiaoyun มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาระหว่างประเทศ การพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาชนบท การจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน การลดความยากจนทั้งในจีนและต่างประเทศ

การวิจัยและการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในการลดความยากจนและการพัฒนาระหว่างประเทศทำให้ท่านได้ขึ้นชื่อว่าเป็น “ผู้บุกเบิกการพัฒนาของจีน” (The Chinese development pioneer)  ท่านเป็นที่ปรึกษาอาวุโสของรัฐบาลจีน, ธนาคารโลก (WB), สหประชาชาติ (UN), องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ), กระทรวงการพัฒนาระหว่างประเทศ (DFID) แห่งสหราชอาณาจักร, มูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์ ( BMGF) และองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศอื่นๆ อีกมากมาย


ในพ.ศ. 2560 ท่านได้ก่อตั้งสถาบัน the China Institute for South-South Cooperation in Agriculture 

ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยของจีนแห่งแรก ที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษในด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบท ใน พ.ศ. 2558 ท่านได้ก่อตั้ง Action Against Poverty ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลระดับรากหญ้าซึ่งมีโครงการต่อต้านความยากจนในหมู่บ้านยูนนานได้กลายเป็นต้นแบบระดับชาติ ผลงานของท่านทำให้ท่านได้รับรางวัลมากมาย และเป็นนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิของจีน


ก่อนหน้านี้ทางสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติได้เรียนเชิญท่านมาเป็นวิทยากรในงานเสวนาไทยจีน เรื่อง "กระบวนทัศน์การพัฒนาใหม่ : บูรณาการเมืองและชนบท" เมื่อ พ.ศ. 2566 (ดูรายละเอียดได้จาก https://www.klangpanya.in.th/post/thaichinaforum-newparadiamruraldevelopment และรายงานจากเวทีดังกล่าวที่ https://www.klangpanya.in.th/post/newparadiamdevelopment )


ทางสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านมาเยี่ยมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานการพัฒนาชนบทและแก้ไขปัญหาความยากจนของท่าน โดยท่านเคยมาทำงานในชนบทไทยเมื่อ 20 ปีก่อน และวันนี้ได้กลับมาที่ไทยอีกครั้ง เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยและจีนดู 52 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Bình luận


bottom of page