top of page

I'M AN ORIGINAL CATCHPHRASE

Work with usสนใจร่วมงานกับเรา

1. นักวิจัย

2. นักศึกษาฝึกงาน

สามารถส่งCVมาได้ที่ klangpanya.th@gmail.com พร้อมระบุตำแหน่งงานที่ต้องการสมัครในหัวข้อe-mail

 

 

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นผู้ที่สนใจการคิดและเขียนทางวิชาการ ชอบถกเถียงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการได้ เพื่อต่อยอดและพัฒนางาน (จะพิจารณาเป็นพิเศษหากสนใจเรื่องการต่างประเทศ)
3. หากเป็นนักศึกษาจบใหม่ หรือมีประสบการณ์ไม่เกิน 2-3 ปีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. เป็นผู้สนใจซักถาม เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
5. สามารถปรับตัว ทำงานที่หลากหลายได้ ทั้งงานวิชาการ งานบริหารจัดการ และงานสื่อประชาสัมพันธ์ (ทางเราสอนงานทุกด้าน)
6. มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษระดับงานวิชาการได้
7. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

วันและเวลาปฏิบัติงาน
สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ 637/1 อาคารพร้อมพันธ์ 1 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กทม. (mrt พหลโยธิน ประตู5)
ทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น.- 17.00 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

bottom of page