top of page

Pelosi: ผู้เติมเชื้อไฟแห่งความเดือดดาล ในความสัมพันธ์สหรัฐฯ และจีน

อัปเดตเมื่อ 26 ส.ค. 2565

ยุวดี คาดการณ์ไกล

สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ

สิงหาคม 2565การเยือนไต้หวันของนาง Nancy Pelosi เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2022 เป็นข่าวครึกโครมไปทั่วโลก ทำให้ผู้ติดตามข่าวอย่างในประเทศไทยต่างลุ้นไปกับความหาญกล้าของนาง Pelosi เพราะเธอนั้นเป็นถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ในกฎหมายของสหรัฐฯ ถือว่าเป็นบุคคลส าคัญที่มีสิทธิเป็นลำดับที่สามรองจากรองประธานาธิบดี สามารถขึ้นเป็นประธานาธิบดีในกรณีที่จำเป็น ดังนั้น จึงสร้างความประหวั่นพรั่นพรึงแก่คนทั่วโลก เกรงจะมีผลอะไรเกิดขึ้นตามมา เพราะสหรัฐฯ ย่อมเข้าใจดีในหลักการจีนเดียว ฉะนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ จะต้องอยู่บนพื้นฐานจีนเดียวเท่านั้น ความสัมพันธ์ที่เป็นทางการระหว่างสหรัฐฯ กับไต้หวันจึงไม่ควรเกิดขึ้น ...
ดู 86 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page