top of page

ศาสตราจารย์ฝางหนิง ผู้เขียนประสบการณ์ประชาธิปไตยจีน

อัปเดตเมื่อ 25 ต.ค. 2564

โดย

ยุวดี คาดการณ์ไกล

สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ
หนังสือประสบการณ์ประชาธิปไตยจีน ผู้เขียนตั้งใจนำเสนอสาระสำคัญที่ว่า แบบจำลองการเมืองแบบประชาธิปไตยของประเทศหนึ่งๆ จะต้องได้รับผลกระทบจากเงื่อนไขพื้นฐานของประเทศ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดั้งเดิม ขั้นตอนการพัฒนาที่เป็นจริง และสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้เขียนยังได้เน้นย้ำถึงประสบการณ์พื้นฐานที่สำคัญ สี่ประการ ที่เป็นบทสรุปของการสร้างการเมืองแบบประชาธิปไตยในจีน อันประกอบด้วย ประการแรก ในกระบวนการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การคุ้มครองสิทธิของประชาชนควรเป็นเอกภาพกับการรวมศูนย์อำนาจรัฐ ประการที่สอง ในขั้นตอนประวัติศาสตร์ของการทำให้เป็นอุตสาหกรรมและความทันสมัยอย่างแท้จริง ระบอบประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือได้รับเลือกให้เป็นทิศทางหลักและจุดเน้นของการสร้างการเมืองแบบประชาธิปไตย ประการที่สาม ด้วยความก้าวหน้าของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จะช่วยให้ค่อยๆ มีการขยายและพัฒนาสิทธิของประชาชน และประการที่สี่ ในการสร้างการเมืองแบบประชาธิปไตยและการปฏิรูประบบ การใช้กลยุทธ์ผลักดันที่ปัญหาและส่งเสริมด้วยการนำร่องนั้นก็เพื่อหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงทางการเมือง เป็นต้น


ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้คือ ศาสตราจารย์ฝางหนิง ถือว่าเป็นนักวิชาการผู้ที่มีชื่อเสียงมากท่านหนึ่งของจีนในปัจจุบัน ในฐานะนักคิดด้านปรัชญาการเมืองและสังคมของประเทศจีน ท่านเรียนจบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย Capital Normal University ในกรุงปักกิ่ง และได้มีโอกาสไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท 1 ปี (1987-88) ด้านการเมืองการปกครอง ณ มหาวิทยาลัย Whittier,California สหรัฐอเมริกา


ท่านมีประสบการณ์ทำงานในสายวิชาการ โดยเป็นศาสตราจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และกฎหมาย มหาวิทยาลัย Capital Normal University จากนั้น มาทำงานในสถาบันวิจัย เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยรัฐศาสตร์ ภายใต้สถาบันสังคมศาสตร์จีน (China Academy of Social Sciences: CASS)


ความโดดเด่นคือ ท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถระดับนำด้านปรัชญาและสังคมศาสตร์ จนได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในผู้มีความสามารถของ “โครงการหมื่นความสามารถ” ระดับชาติของจีน (国家“万人计划”哲学社会科学领军人才)และได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายในการศึกษาแบบรวมกลุ่ม (Collective Study) ของโปลิตบูโร (กรมการเมือง) ในคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน 2 สมัย


ผลงานด้านงานเขียนของ ศาสตราจารย์ ฝางหนิง มีหลายเล่มด้วยกัน สำหรับหนังสือประสบการณ์ประชาธิปไตยจีน (民主的中国经验)ถือว่า เป็นเล่มที่เด่นมากเล่มหนึ่ง จนได้รับการแปลและเผยแพร่อย่างกว้างขวางแล้วถึง 6 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ อาหรับ สเปน ญี่ปุ่น เกาหลี และล่าสุดคือ ไทย
ภาพแสดง ศาสตราจารย์ฝางหนิงและหนังสือประสบการณ์ประชาธิปไตยจีน

ที่ถูกแปลและตีพิมพ์เผยแพร่ถึง 6 ภาษา


Comments


bottom of page