top of page

นักวิจัย สถาบันคลังปัญญาฯ นำเสนองานวิจัย ในงานสัมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน ครั้งที่ 10

อัปเดตเมื่อ 15 พ.ย. 2564
นักวิจัยจากสถาบันคลังปัญญาฯ ได้นำเสนองานวิจัยใน งานสัมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ การพัฒนางานวิจัยไทย - จีน สู่ความร่วมมือและพัฒนาโชคชะตาร่วมกัน จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ Huaqiao University (HQU) และ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2564 ณ กรุงเทพมหานคร ผ่านการจัดสัมนาออนไลน์ Zoom Meeting ดังนี้


1.

คุณ ยุวดี คาดการณ์ไกล รองประธานสถาบันคลังปัญญาฯ ได้รับเชิญเป็นผู้ให้ความเห็นใน session ภูมิวัฒนธรรมไทย - จีน และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวสรุปในหัวข้อความร่วมมือภูมิวัฒนธรรมไทย - จีน


2. นางสาวชญานิษฐ์ เชิดธรรมธร นักวิจัยสถาบันฯ ได้นำเสนอหัวข้อ "การแผ่ขยายอำนาจทางภูมิศาสตร์วัฒนธรรมของจีน: ข้อคิดเห็นต่อแนวทางการดำเนินความสัมพันธ์ของไทยในฐานะรัฐขนาดเล็ก"

(China's Geocultural Power Expansion: How should Thailand respond as a small state ? )


3. นางสาวณัฐธิดา เย็นบำรุง นักวิจัยสถาบันฯ ได้นำเสนอหัวข้อ "การพัฒนาเมืองชายแดนไทย สู่โอกาสทางเศรษฐกิจจากจีน" (Thailand's Border Cities and Economic Opportunities with China)ติดตามเนื้อหาการนำเสนองานวิจัย 1. การแผ่ขยายอำนาจทางภูมิศาสตร์วัฒนธรรมของจีน: ข้อคิดเห็นต่อแนวทางการดำเนินความสัมพันธ์ของไทยในฐานะรัฐขนาดเล็ก ได้ที่ https://www.klangpanya.in.th/post/china-s-geocultural-power-expansion-how-should-thailand-respond-as-a-small-state

2.การพัฒนาเมืองชายแดนไทย สู่โอกาสทางเศรษฐกิจจากจีน ได้ที่ https://www.klangpanya.in.th/post/thailandbordercitieswithbri


ดู 105 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page