top of page

ภาระครอบครัวของคนจีนรุ่นใหม่ในเมืองใหญ่


เวทีวิชาการไทยจีน เรื่อง "วิถีชีวิตคนรุ่นใหม่จีน กับข้อเสนอ Soft Power ของไทย"


⏱วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.


เรื่อง ภาระครอบครัวของคนจีนรุ่นใหม่ในเมืองใหญ่

✍️ คุณณัฐริณี รัศมีฤกษ์เศรษฐ์

ที่ปรึกษากฎหมายไทยในจีน บริษัทหยิ่งจ้งลอร์ออฟฟิศ


จัดโดย 🔴🔵สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ และ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page