top of page

ศาสตราจารย์ Li Xiao Yun และคณะอาจารย์จากจีนลงพื้นที่ศึกษาการพัฒนาเกษตรและชนบทไทย จังหวัดสุพรรณบุรี

อัปเดตเมื่อ 1 เม.ย.


สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ นำโดยคุณยุวดี คาดการณ์ไกล ผู้อำนวยการสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติและทีมงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต และอาจารย์อรอนงค์ นิธิภาคย์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต พาคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรกรรมแห่งชาติของจีน ที่นำโดย ศาสตราจารย์ Li Xiaoyun, คณบดีกิตติมศักดิ์ ของ College of International Development and Global Agriculture, China Agricultural University และทีมคณะอาจารย์ในคณะอีก 3 ท่านได้แก่  ศาสตราจารย์  Dong Qiang, Associate Prof. Xu Jin และ Associate Prof. Huang Zhenqian ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน "การพัฒนาความยากจนในชนบทของจีนและไทย" ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 23-24 มกราคม พ.ศ. 2567

ศาสตราจารย์ Li Xiaoyun ท่านมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาระหว่างประเทศ การพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาชนบท การจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน การลดความยากจนทั้งในจีนและต่างประเทศ

-ท่านเป็นที่ปรึกษาอาวุโสของรัฐบาลจีน, ธนาคารโลก (WB), สหประชาชาติ (UN) เมื่อราว 30 ปี ก่อน ท่านเคยมาทำวิจัยการพัฒนาชนบทในภาคเหนือและภาคกลางของไทย และใน พ.ศ. 2567 นี้ ท่านกลับมาเมืองไทยอีกครั้ง เพื่อศึกษาว่าชนบทไทยเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด โดยพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพื้นที่ที่มีทั้งความเมืองและเป็นพื้นที่ทำเกษตรกรรมขนาดใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งของภาคกลางไทย ถือเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการให้ภาพชนบทและเกษตรกรรมของไทย

สถาบันคลังปัญญาฯ ได้พา ศาสตราจารย์ Li Xiaoyun และคณะอาจารย์จากจีน เข้าพบแลกเปลี่ยนการพัฒนาเกษตรกรรมในสุพรรณบุรีกับาจารย์เดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ ณ มูลนิธิข้าวขวัญ ในเมืองสุพรรณบุรี ท่านอาจารย์เดชา เป็นผู้มีประสบการณ์ที่ผลักดันเรื่องชีววิถี เกษตรอินทรีย์ ข้าวปลอดสารเคมีมายาวนานหลายสิบปี ท่านสร้างองค์ความรู้ให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยไม่ใช้สารเคมี อีกทั้งยังเป็นผู้ทำน้ำมันกัญชาเพื่อการแพทย์ มอบให้แก่ผู้คนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ศาสตราจารย์ Li Xiaoyun และ อาจารย์เดชา ศิริภัทรนั้น อันที่จริงแล้วทั้งสองท่านเคยทำงานร่วมกันเมื่อ 30 ปีก่อน ที่จังหวัดสุพรรณบุรี การพบกันอีกครั้งในวันนี้ ถือเป็นความบังเอิญและนิมิตรหมายที่ดีอย่างยิ่งที่เพื่อนเก่าได้มาพบกันอีกครั้ง) พร้อมกันนี้ ศาสตราจารย์ Li Xiaoyun และคณะอาจารย์จากจีน ได้มีโอกาสเยี่ยมชม การทำเกษตรอินทรีย์ของมูลนิธิข้าวขวัญ และเกษตรกรรมแบบเคมีของชาวบ้านบริเวณอื่นของสุพรรณบุรี ที่ยังไม่สามารถเปลี่ยนมาเป็นเกษตรอินทรีย์ได้

นอกจากการแลกเปลี่ยนกับมูลนิธิข้าวขวัญแล้ว สถาบันคลังปัญญาฯ ได้พา ศาสตราจารย์ Li Xiaoyun และคณะอาจารย์จากจีน ไปลงพื้นที่เยี่ยมชมการทำสวนผักอินทรีย์แบบหมุนเวียนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อำเภออู่ทอง ที่มีคุณกนกพร ดิษฐกระจันทร์ ประธานกลุ่มแนะนำและพาเยี่ยมชม โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อำเภออู่ทองเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันของเกษตรกรที่เลิกทำนาเคมีและหันมาทำนาอินทรีย์ จนปลดหนี้สินของเกษตรกรในกลุ่มได้ อีกทั้งยังหันมาปลูกผักอินทรีย์หมุนเวียนหลายแปลง เป็นอาชีพเสริมให้กับเกษตรกร การมาเยี่ยมและแลกเปลี่ยนกับกลุ่มวิสาหกิจฯ นี้ เพื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของกลุ่มเกษตรกรไทย ที่ต่อสู้และปรับตัวในวิถีของเกษตรอินทรีย์ และอยู่รอดในตลาดได้ รวมไปถึงการได้เห็นบ้านเรือนและความเป็นอยู่ของชนบทไทย

การศึกษาพื้นที่ชนบทของไทยในครั้งนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจหลายประการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในชนบทไทย คณะอาจารย์จากประเทศจีนในฐานะผู้มีประสบการณ์การพัฒนาชนบทและแก้ไขปัญหาความยากจนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดความร่วมมือในการวิจัยและร่วมพัฒนาเกษตรกรไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ดู 34 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page