top of page

นักวิชาการทำงานอย่างไร ให้มีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรม

โดย ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ
โครงการสร้างนักปราชญ์จากนักวิชาการ

เวที อุดมธรรม พลังปัญญา ณ กระทรวง อว.

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565

ดู 27 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page