top of page

เศรษฐกิจภาคประชาชนของไทย: โอกาสและข้อจำกัด บนเส้นทางทุนนิยม โดย รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

อัปเดตเมื่อ 19 มิ.ย. 2566

ในเวทีวิชาการไทยจีน เรื่อง "กระบวนทัศน์การพัฒนาใหม่: บูรณาการเมืองกับชนบท"


⏱วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 - 15.30 น.


ปาฐกถาฝ่ายจีน เรื่อง เศรษฐกิจภาคประชาชนของไทย: โอกาสและข้อจำกัด บนเส้นทางทุนนิยม

✍️รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต


จัดโดย 🔴🔵สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ และ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ ร่วมกับ Institute for International and Area Studies (IIAS) of Tsinghua University สาธารณรัฐประชาชนจีน


การประชุมถ่ายทอดผ่านช่องทางออนไลน์

ดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page