top of page

การพัฒนาอย่างรอบด้าน : กรณีศึกษาหมู่บ้านแรงงานและหมู่บ้านชนบทของไทย โดย Asst.Prof. Li Yuqing

อัปเดตเมื่อ 19 มิ.ย. 2566

ในเวทีวิชาการไทยจีน เรื่อง "กระบวนทัศน์การพัฒนาใหม่: บูรณาการเมืองกับชนบท"


⏱วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 - 15.30 น.


ปาฐกถาฝ่ายจีน เรื่อง การพัฒนาอย่างรอบด้าน : กรณีศึกษาหมู่บ้านแรงงานและหมู่บ้านชนบทของไทย

✍️Asst.Prof. Li Yuqing

อาจารย์ประจำ Institute for International and Area Studies (IIAS), Tsinghua University, นักวิจัยเยี่ยมเยียของนสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ


จัดโดย 🔴🔵สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ และ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ ร่วมกับ Institute for International and Area Studies (IIAS) of Tsinghua University สาธารณรัฐประชาชนจีน


การประชุมถ่ายทอดผ่านช่องทางออนไลน์

ดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Kommentare


bottom of page