top of page

รองประธานสถาบันคลังปัญญาฯ ให้สัมภาษณ์ เรื่อง "ความทันสมัยแบบจีน" แก่ นสพ. YUNAN DAILY


คุณยุวดี คาดการณ์ไกล รองประธานสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ "ความทันสมัยแบบจีน" แก่ หนังสือพิมพ์ YUNAN DAILY สาธารณประชาชนจีนอ่านบทสัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์ YUNAN DAILY ได้ที่


"ปัจจุบันจีนเป็นจุดสนใจของโลก"จีนเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ พื้นที่ ขนาดประชากร และระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจแสดงให้เห็นถึงลักษณะพิเศษของประเทศจีน ที่กำลังพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด และเป็นเรื่องน่าประทับใจที่การพัฒนาต่างๆ สามารถเสร็จสิ้นได้ในช่วงเวลาสั้นๆ เช่นนี้

จีนยังเป็นประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ก้าวหน้า โดยเฉพาะเครือข่ายการขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อทุกส่วนของประเทศ ทำให้ผู้คนในพื้นที่ห่างไกลได้รับความสะดวกสบายและได้รับโอกาสในการพัฒนาจากจีน นอกจากนี้ จีนในปัจจุบันยังเป็นประเทศที่มีเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจน และทุกคนตั้งแต่ผู้นำประเทศไปจนถึงประชาชนทั่วไปต่างมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความสำเร็จของประเทศ


ในแง่ของการพัฒนาความทันสมัย ​​จีนกำลังส่งเสริมการทำให้ "ความทันสมัยตามแบบจีน" อย่างจริงจัง ในความคิดของข้าพเจ้า ปัจจุบันยังคงมีความขัดแย้งและปัญหามากมายในกระบวนการสร้างความทันสมัยและการพัฒนาในประเทศต่างๆ การเปลี่ยนแปลงในทุกสังคมควรมีรูปแบบที่หลากหลาย และกระบวนการพัฒนาของทุกประเทศไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน และไม่จำเป็นต้องทำตามรูปแบบการพัฒนาของประเทศตะวันตก ความขัดแย้งและปัญหาเหล่านี้ทำให้ประเทศกำลังพัฒนาคิดถึงวิธีการสำรวจเส้นทางการปรับปรุงให้ทันสมัยที่เหมาะสมกับพวกเขาตามเงื่อนไขของประเทศตนเอง และในวันนี้ เราขอแสดงความชื่นชมอย่างสูงต่อประเทศจีนสำหรับการเปิดเส้นทางใหม่แห่งความทันสมัยของตนเอง


ในด้านการปกครอง จีนได้เลือกเส้นทางสังคมนิยม ภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน จีนได้ผ่านเส้นทางอันรุ่งโรจน์มากว่า 100 ปี และเจริญรุ่งเรืองและแข็งแกร่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของจีนในการปกครองประเทศ การรวมเอาลัทธิมาร์กซเข้ากับเงื่อนไขหรือบริบทของจีน ความคิดเหมาเจ๋อตง ความคิดสีจิ้นผิง เกี่ยวกับสังคมนิยมที่มีลักษณะเฉพาะของจีนสำหรับยุคใหม่ ฯลฯ ล้วนเป็นความมั่งคั่งอันมีค่าและพลังอันทรงพลังที่ชี้นำความสำเร็จของจีนและทำให้จีนเป็นจุดสนใจของโลกในปัจจุบัน ภูมิปัญญาจีนเหล่านี้ควรค่าแก่การเรียนรู้และดึงบทเรียนจากทุกประเทศ


ไทยและจีนมีการแลกเปลี่ยนฉันมิตรเสมอมา และทั้งสองประเทศประสบความสำเร็จในการแลกเปลี่ยนฉันมิตรในทุกระดับของประเทศ รัฐบาล และประชาชน ภาพลักษณ์ของจีนยุคใหม่และนวัตกรรมของจีนเป็นที่รู้จักของคนไทยมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต ข้าพเจ้าหวังว่าไทยและจีนจะเพิ่มความไว้วางใจซึ่งกันและกัน กระชับความร่วมมือ และเขียนบทใหม่ในมิตรภาพระหว่างไทยและจีนต่อไป

ดู 39 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page