top of page

ผลของการพัฒนาอุตสาหกรรมในชนบทจีน: กรณีหมู่บ้าน Yanbo กุ้ยโจว โดย Prof.Duan Lisheng

อัปเดตเมื่อ 19 มิ.ย. 2566

ในเวทีวิชาการไทยจีน เรื่อง "กระบวนทัศน์การพัฒนาใหม่: บูรณาการเมืองกับชนบท"


⏱วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 - 15.30 น.


เสวนาวิชาการ “ประสบการณ์ การพัฒนาใหม่ในชนบท”

เรื่อง ผลของการพัฒนาอุตสาหกรรมในชนบทจีน: กรณีหมู่บ้าน Yanbo กุ้ยโจว

✍️Prof.Duan Lisheng

อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยจงซานผู้เชี่ยวชาญไทยศึกษาจัดโดย 🔴🔵สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ และ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ ร่วมกับ Institute for International and Area Studies (IIAS) of Tsinghua University สาธารณรัฐประชาชนจีน


การประชุมถ่ายทอดผ่านช่องทางออนไลน์ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page