top of page

การเรียนรู้ของนักวิชาการในการสร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในอนาคต

โดย อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์โครงการสร้างนักปราชญ์จากนักวิชาการ

เวที อุดมธรรม พลังปัญญา ณ กระทรวง อว.

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565
ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page