top of page

วิถีแห่งโพธิกาล: ชาติ ชนชั้น เศรษฐกิจและการปกครอง


วิถีแห่งโพธิกาล: ชาติ ชนชั้น เศรษฐกิจและการปกครอง


ผู้เขียน ศาสตราจารย์กิตติคุณ ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์


คลิกที่นี่ เพื่อสั่งซื้อ


หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการปกครองในวิถีชีวิตของปุถุชนชาวโลก


วิถีชีวิตภายใต้โลกาภิวัตน์กำลังประสบปัญหาที่ท้าทายอย่างหนัก สงครามและ ความรุนแรงมีปรากฏทั่วไป ประเทศศูนย์กลางมุ่งแย่งชิงความเป็นใหญ่ ประเทศบริวาร อ่อนแอ จนกลายเป็นสมรภูมิของความรุนแรง แม้มีอรรถาธิบายมากมายแต่คำสอนใน พระพุทธศาสนาซึ่งมองโลกไว้เมื่อราว 2,600 ปีมาแล้วกลับมีความลึกซึ้งและให้คุณ ประโยชน์ต่อโลกมากกว่า ความเป็นไปของชาติ ชนชั้น เศรษฐกิจและการปกครองล้วน เคยเป็นประเด็นมาแล้วในสมัยพุทธกาล
สารบัญ


1. ความเป็นชาติของชาวพุทธ

2. ความเป็นชนชั้นของชาวโลก

3. ความโบราณและความทันสมัย

4. ระบอบการปกครองสมัยพุทธกาล

5. หลักการปกครองของชาวพุทธ

6. เศรษฐกิจสมัยพุทธกาล

7. การบริหารเศรษฐกิจสมัยพุทธกาล

8. ประชานิยม การให้และการขอ

9. พระพุทธเจ้าสอนปุโรหิต

10. จงสรรเสริญสันติภาพ

11. สงครามระหว่างธรรมและอธรรม

12. ปัญญาสร้างสันติภาพ

ดู 14 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page