top of page

เวทีเสวนาวิชาการ ประสบการณ์ประชาธิปไตยจีน
เวทีเสวนาวิชาการ ประสบการณ์ประชาธิปไตยจีน

จัดโดย สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน

วันที่ 2 ตุลาคม 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์


bottom of page