top of page

SUTHICHAI LIVE: มุนแจอินมาไทยในภาวะคุกรุ่นกับญี่ปุ่น


ว่าที่ ร้อยตรี เสกสรร อานันทศิริเกียรติ นักวิจัย สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ ให้สัมภาษณ์ คุณสุทธิชัย หยุ่น เกี่ยวกับการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีมุน แช-อิน เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2562

Comentários


bottom of page