top of page

การเปลี่ยนแปลงผู้นำจีนที่สำคัญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการประชุมสมัชชาใหญ่ของพรรคฯ ครั้งที่ 20

อัปเดตเมื่อ 6 ก.ย. 2565


เรียบเรียงโดย ยุวดี คาดการณ์ไกล

1 กันยายน 2565


พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้จัดให้มีการประชุมสมัชชาใหญ่ของพรรคฯ เป็นประจำทุกห้าปีตั้งแต่ 1977

เป็นต้นมา ถือเป็นโอกาสของการเปลี่ยนแปลงผู้นำประเทศครั้งใหญ่และเป็นการเริ่มต้นของแนวทางนโยบายที่

มีต่อกิจการภายในประเทศและการต่างประเทศของจีนด้วย ในวันที่ 16 ตุลาคม 2022 นี้ก็จะมีการประชุม

สมัชชาใหญ่ของพรรคฯ ครั้งที่ 20 เกิดขึ้น ซึ่งเป็นปีที่มีความหมายต่อประเทศจีนอีกปีหนึ่ง ประชาชนจีนและผู้

เฝ้ามองจีนในต่างประเทศต่างจับจ้องการเปลี่ยนแปลงบุคลากรของพรรคคอมมิวนิสต์ที่จะเกิดขึ้นพร้อมกันไป

ในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งยากที่จะคาดเดาผลว่าจะออกมาอย่างไร อย่างไรก็ตาม ลองมาดูนักวิเคราะห์การเมือง

จีนอย่าง Cheng Li แห่งสถาบัน Brookings ประเมินอย่างไร ...ดู 71 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page