top of page

ปัญญาในการสร้างสมดุลระหว่างโลกทัศน์กับชีวทัศน์ของนักวิชาการ

อัปเดตเมื่อ 30 พ.ค. 2565

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

โครงการสร้างนักปราชญ์จากนักวิชาการ

เวที อุดมธรรม พลังปัญญา ณ กระทรวง อว.

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565

ดู 126 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page