top of page

IS กับประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


บทความของสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ ได้รับการเผยแพร่ ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ หลากหลายสำนัก เพื่อเผยแพร่ให้สู่สังคมวงกว้างมากยิ่งขึ้น

เรายังขาดแคลนความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นระบบในเรื่องนี้ โดยเฉพาะในแง่ที่ว่า IS เกี่ยวพันกับสังคมของเราอย่างไร และท่าทีของไทยต่อเรื่อง IS ควรจะเป็นอย่างไร?...

แม้ข่าวคราวเรื่อง IS ช่วงนี้จะซบเซาลงไปบ้าง เพราะสถานการณ์ของ IS ในตะวันออกกลางได้เปลี่ยนจากการเป็นฝ่ายรุกในช่วงปีสองปีที่แล้ว มาเป็นฝ่ายตั้งรับ หลังจากถูก “รุมกินโต๊ะ” อย่างหนักหน่วงจากหลายฝ่าย ทั้งมหาอำนาจ ไม่ว่าอเมริกาและชาติตะวันตก รัสเซีย ตุรกี อิรัก อิหร่าน ไปจนถึงกองกำลังชาวเคิร์ดและนักรบเฮซบุลเลาะห์ (และอีกมากมายหลายกลุ่ม ซึ่งหลายกลุ่มนี้ก็ขัดแย้งกัน) แต่ก็ไม่มีใครพูดได้ว่า IS จะพ่ายแพ้ไปในเร็ววัน เพราะในขณะที่แนวรบในพื้นที่ของตนคือตะวันออกกลางเปลี่ยนมาเป็นฝ่ายรับ แนวรบใหม่ของ IS ได้ลามเข้าไปในใจกลางดินแดนตะวันตกแล้ว ดังที่ปรากฏการก่อการร้ายในยุโรปและอเมริกาอย่างต่อเนื่อง ทั้งโดยคนที่ IS อ้างว่าเป็นคนของตน กับทั้งคนที่ได้แรงบันดาลใจจาก IS กล่าวในภาพรวม ที่แน่ๆ IS จะยังคงเป็นตัวแปรสำคัญในการทำความเข้าใจการเมืองตะวันออกกลาง และการเมืองโลกไปอีกนาน อย่างไรก็ดี ในสังคมไทย ข้อมูลเรื่อง IS ที่แพร่หลายกันส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่เขียนโดยสื่อและนักวิชาการตะวันตก ซึ่งมองจากสายตาของตะวันตกและวิเคราะห์เพื่อให้เห็นผลกระทบและเสนอท่าทีนโยบายของตะวันตกเป็นหลัก ดังนั้น เราจึงยังขาดแคลนความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นระบบในเรื่องนี้ โดยเฉพาะในแง่ที่ว่า IS เกี่ยวพันกับสังคมของเราอย่างไร และท่าทีของไทยต่อเรื่อง IS ควรจะเป็นอย่างไร


เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ ในฐานะ Think Tank ด้านยุทธศาสตร์ ได้สนับสนุนการวิจัยเรื่อง ขบวนการรัฐอิสลาม (Islamic State: IS) ในฐานะตัวแสดงระหว่างประเทศ : นัยต่อโลก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไทย โดย อ.อาทิตย์ ทองอินทร์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้วิจัย ในงานวิจัยดังกล่าวมีข้อค้นพบที่น่าสนใจ จะทำให้ผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องสามารถเข้าใจความเชื่อมโยงของสถานการณ์เรื่อง IS ที่เกิดขึ้นในโลก ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะทางนโยบายที่น่าสนใจต่อประเทศไทย ดังจะได้สรุปต่อไป.....


อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.isranews.org/isranews-article/item/49198-is_49198.html


ขอขอบคุณสำนักข่าวอิศรา มา ณ ที่นี้


Comments


bottom of page