top of page

70 ปี จีนใหม่ กับ สงครามเย็นรอบใหม่ : เป็นไปได้หรือไม่


บทความ/ เนื้อหาของสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ ได้รับการเผยแพร่ ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ หลากหลายสำนัก เพื่อเผยแพร่ให้สู่สังคมวงกว้างมากยิ่งขึ้น

ยิ่งใหญ่ เกรียงไกร ทั่วโลกรับทราบครับ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา สาธารณรัฐประชาชนจีนอายุครบ 70 ปี ได้เห็นแสนยานุภาพของจีนแล้ว หลายคนอดคิดไม่ได้ว่า สงครามจีน-อเมริกาอาจต้องเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จีนนั้นยิ่งใหญ่จริงแต่ไม่ได้เป็นศัตรูกับใคร ไม่ยั่วยุใคร เปิดศึกกับใคร แต่ก็ไม่เกรงกลัวอเมริกา และ ตะวันตกเลย


อเมริกานั้นเดิมก็เห็นจีนเป็นมิตร แต่ระยะหลังนี้ มีแนวโน้มที่เห็นจีนที่เป็นอิสระและแตกต่างทางอุดมการณ์ แผ่อิทธิพล และขยับเข้าใกล้ตนทางแสนยานุภาพอีกไม่ได้ อเมริกาในสมัยประธานาธิบดีทรัมพ์นั้นขัดแย้งกับจีนขึ้นเรื่อยๆ หลายมิติ หลายประเด็น จากสงครามการค้าลามไปสู่สงครามเทคโนโลยี และ จะขยายไปสู่สงครามการเงิน และการลงทุนได้ แต่ที่ไทยเราและโลกวิตกที่สุดก็คือ สองมหาอำนาจนี้จะต่อสู้กันทางยุทธศาสตร์ ปะทะหรือทำสงครามจำกัดพื้นที่-ขอบเขต รวมถึงการใช้เทคโนโลยีระดับสูง จนปั่นป่วนไม่สงบไปทั่วทุกทวีป ......


อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://mgronline.com/daily/detail/9620000095441


ขอขอบคุณสำนักข่าวผู้จัดการออนไลน์ มา ณ ที่นี้


bottom of page