top of page

42 ปี 14 ตุลา 16 ‘เอนก เหล่าธรรมทัศน์’ ฝันให้ไทยโชติช่วงในยุคบูรพาภิวัฒน์


บทความของสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ ได้รับการเผยแพร่ ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ หลากหลายสำนัก เพื่อเผยแพร่ให้สู่สังคมวงกว้างมากยิ่งขึ้น“14 ตุลาคม 2516 เป็นระเบิดครั้งใหญ่ของโลก ส่วน 14 ตุลาคม 2558 จะเป็นระเบิดเวลาหรือไม่ แต่อย่างน้อย การเคลื่อนไหววันนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการใช้ความคิด สติปัญญาที่สุกงอม นำประเทศไทยให้เดินไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์ เกิดโอกาส และทางเลือกใหม่”


วันที่ 14 ตุลาคม 2558 ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16 ‘ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์’ อธิการวิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวปาฐกถา 14 ตุลา ประจำปี 2558 หัวข้อ ‘ไทยในยุคบูรพาภิวัฒน์:โลกที่เปลี่ยนไปจาก 14 ตุลาคม 2516 ถึง 14 ตุลาคม 2558’ ตอนหนึ่งระบุถึงช่วง 14 ตุลาคม 2516 ไม่ได้อยู่ในยุคที่ตะวันตกเป็นใหญ่ และเข้มแข็งผู้เดียว แต่เป็นยุคที่ตะวันออกเข้มแข็ง เปลี่ยนภาพพจน์ และมีสำนึกของตนเอง


จีนกับสหรัฐฯ จึงเป็นคู่ขับเคี่ยวแห่งศตวรรษแน่นอน! อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ ยังเข้มแข็งกว่าจีน เพราะมียุโรปและญี่ปุ่นเป็นพันธมิตร แต่จีนก็สร้างพันธมิตรใหม่กับแอฟริกา ละตินอเมริกา และอาเซียน อย่างรวดเร็ว จึงกล่าวได้ว่า จีนเป็นประเทศที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เพราะเป็นประเทศคู่ค้าหมายเลขหนึ่งของ 120 ประเทศ....
ขอขอบคุณสำนักข่าวอิศรา มา ณ ที่นี้


ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page