top of page

โลกมีหลายขั้ว ดร.เอนก ชี้นโยบายต่างประเทศไทยสนใจอเมริกาอย่างเดียวไม่ได้


บทความของสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ ได้รับการเผยแพร่ ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ หลากหลายสำนัก เพื่อเผยแพร่ให้สู่สังคมวงกว้างมากยิ่งขึ้นดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ชี้อเมริกากำลังเผชิญกับการต่อต้านจากทั่วโลก เรียกสถานการณ์แพ้ในทุกที่ พร้อมแนะนโยบายต่างประเทศไทยเลิกไร้เดียงสา กล้าคิดอะไรมากขึ้น คิดให้ไกลกว่าแค่เรื่องในประเทศ


17 มีนาคม 2558 สถาบันคลังปัญญาเพื่ออภิวัฒน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัฒน์ และสถาบันการทูตและการต่างประเทศ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานเวทีสาธารณะ ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยนขั้วกับอนาคตประเทศไทย” ณ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ


นายสุรพงษ์ ชัยนาม อดีตเอกอัครราชทูต กล่าวถึงความเสี่ยงด้านอุดมการณ์ของสหรัฐอเมริกา คือ ตัวที่จะกัดกร่อนอำนาจของสหรัฐเอง ไม่ว่าจะเป็นอุดมการณ์ด้านประชาธิปไตย นิติรัฐ นิติธรรม มนุษยธรรม เนื่องจากพฤติกรรมในเชิงประจักษ์กับที่เทศนาหรือประกาศออกมาสวนทางกัน ซึ่งเข้าใจว่าประเทศใดประเทศหนึ่งปรารถนามุ่งมั่นจะครองอำนาจเบ็ดเสร็จ ครองความเป็นใหญ่ในโลกได้นั้น 1.มีแนวโน้มการใช้อำนาจเหนือผู้อื่น หลีกเลี่ยงการใช้อำนาจร่วม 2.มีความพยายามทุกวิธีทางที่จะครอบงำ สั่งการ บ่งการ บัญชาการทางการเมือง....อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.isranews.org/thaireform/thaireform-news/item/37277-america_372771.html


ขอขอบคุณสำนักข่าวอิศรา มา ณ ที่นี้


Opmerkingen


bottom of page