top of page

แนวคิดและข้อเสนอเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์ไทย

แนวคิดและข้อเสนอเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์ไทย

รายงานการประชุมเวทียุทธศาสตร์ครั้งที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ กรุงเทพมหานครดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Komentarze


bottom of page