top of page

เอนก เหล่าธรรมทัศน์:ถึงเวลาคนไทย“เปลี่ยนกระบวนทัศน์ ใช้เมือง นคร มหานคร นำประเทศ


บทความของสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ ได้รับการเผยแพร่ ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ หลากหลายสำนัก เพื่อเผยแพร่ให้สู่สังคมวงกว้างมากยิ่งขึ้น“ผมคิดว่าคนไทยไม่ค่อยรู้เรื่องเมืองและไม่สนใจเรื่องเมืองมากนัก ชนชั้นนำของไทยจะรู้เรื่องประเทศ เรื่องปัญหาของประเทศ เรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ ฯลฯ ซึ่งเป็นด้านภารกิจ ไม่ใช่เป็นพื้นที่ แต่ประเทศไทยที่ผมเห็น เป็นประเทศไทยใหม่ขึ้นเรื่อยๆ ใหม่ในความหมายที่ว่า พื้นที่นั้นมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งที่เป็นภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น แต่ผมคิดว่าถ้าดูอะไรที่จะเป็นอนาคตนั้น ส่วนท้องถิ่นจะเป็นอนาคตมากกว่า”

ชนชั้นนำไทยติดอยู่ในกับดักความคิดที่ทุกอย่างต้องเริ่มที่ประเทศ เริ่มที่ชาติ เริ่มที่ส่วนกลาง แต่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ใช้เมือง นคร มหานคร เป็นกำลังสำคัญ


“เรื่องท้องถิ่นกับเรื่องเมือง สองเรื่องนี้ทับซ้อนกันอยู่และไม่อยากให้เรามองเหมือนที่เราเคยพูดกัน เคยสอนกันและเคยคิดกันมา คือมองเรื่องเมืองเป็นเรื่องปลายแถว เป็นเรื่องที่มันเกิดของมันเอง และการพัฒนาประเทศคิดแต่ว่าส่วนกลางทำ นายกรัฐมนตรีทำ คณะรัฐมนตรีทำ กรมทำ กระทรวงทำ ผมคิดว่าอันนี้ไม่เหมือนประเทศที่เขาพัฒนาแล้วที่เมืองเป็นคนทำ นครเป็นคนทำ มหานครเป็นคนทำ การที่อเมริกา ฝรั่งเศส อังกฤษเจริญ ไม่ได้เป็นผลงานของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเท่าไรเลย แต่เป็นผลงานของเมือง นคร มหานคร เราอาจจะคิดว่านั่นเป็นเรื่องของฝรั่ง คนไทยเราไม่ควรจะให้ความสำคัญกับเมือง นคร มหานคร ผมคิดว่านี่เป็นการคิดที่คลาดเคลื่อนยิ่ง”....
ขอขอบคุณสำนักข่าวอิศรา มา ณ ที่นี้


ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page