top of page

‘เอนก’ ชี้คนไทยมีศักยภาพในการปรองดอง แนะกระจายอำนาจจะนำไปสู่ความสามัคคี


บทความ/ เนื้อหาของสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ ได้รับการเผยแพร่ ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ หลากหลายสำนัก เพื่อเผยแพร่ให้สู่สังคมวงกว้างมากยิ่งขึ้น

เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ชี้คนไทยมีศักยภาพในการปรองดองกันอยู่แล้ว ขอเพียง 'อย่าเบื่อ อย่าท้อ อย่าเย้ยหยัน' แนะกระจายอำนาจ กระจายทรัพยากร กระจายการตัดสินใจไปที่ระดับพื้นฐานให้มากขึ้น จะทำให้เกิดความสมัครสมานกันได้มากขึ้น

26 ม.ค. 2561 รายงานข่าวจาก สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต แจ้งว่า เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ที่ผ่านมา เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ประธานสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ ศาสตราจารย์พิเศษและอธิการวิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวในการบรรยายเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรักความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์และลดความขัดแย้งในสังคม ภายใต้โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ประจำตำบลโดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2561 จัดโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ จ.อุดรธานี .....


อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://prachatai.com/journal/2018/01/75125


ขอขอบคุณสำนักข่าวประชาไท มา ณ ที่นี้


ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page