top of page

เวทีสาธารณะ ครั้งที่ 3 เรื่อง “อนาคตจีน: รุ่งหรือร่วง”สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ ร่วมกับสถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จัดเวทีสาธารณะในหัวข้อ “อนาคตจีน:รุ่งหรือร่วง” เพื่อวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ การเมืองจีน ในช่วงเปลี่ยนผ่านของจีนยุคสีจิ้นผิง เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต


 
Comments


bottom of page