top of page

เวทีวิชาการ เรื่อง REVERSE MORTGAGE สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ


เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 – 17.30 น.

สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ จัดเวทีวิชาการเรื่อง Reverse Mortgage

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

โดยได้รับเกียรติจาก คุณปณิธาน สุขสำราญ เป็นวิทยากรบรรยาย

ณ ห้องประชุมคลังปัญญา อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ชั้น 4 ลาดพร้าว กรุงเทพมหานครดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page