top of page

เวทีวิชาการ เรื่อง แนวคิดของลัทธิขงจื่อกับระบอบประชาธิปไตยนำเสนอโดย คุณวิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทฟาร์อีสต์ โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป จัดโดย สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00-16.30 น. ณ อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ถนนลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
 


Comentarios


bottom of page