top of page

เวทีวิชาการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการทูตสาธารณะไทย-จีน


จัดโดย สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน

วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดาภิเษก กทม.

Comentários


bottom of page