top of page

เวทีวิชาการ เรื่อง มองโลกมองไทย: กรณีบริษัททหารรับจ้าง


วันที่ 27 มิถุนายน 2562 สถาบันคลังปัญญาฯ จัดเวทีวิชาการ เรื่อง มองโลกมองไทย: กรณีบริษัททหารรับจ้าง (private military corporation) บรรยายโดย นางสาวโศภนิศ อังศุสิงห์ นักวิจัย สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page