top of page

เวทีวิชาการ เรื่อง จุดยกพลขึ้นบกในประเทศไทยของกองทัพญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2โดย รศ.ดร.จำนง สรพิพัฒน์

กรรมการบริหาร สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 -12.00 น.

ณ โรงแรมทินิดี จังหวัดระนอง


  


ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page