top of page

เวทีวิชาการ เรื่อง กองทัพอาณานิคมในสงครามชาตินิยม: บทบาทของกองทหารอาณานิคมอิรัก เลวีส์(IRAQ LEVIES)เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 – 12.00 น. สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ จัดเวทีวิชาการเรื่อง กองทัพอาณานิคมในสงครามชาตินิยม: บทบาทของกองทหารอาณานิคมอิรัก เลวีส์ (Iraq Levies) ในการสร้างชาตินิยมอิรัก ในยุคที่อังกฤษปกครองอิรัก ค.ศ. 1921-1933 โดยนางสาวโศภนิศ อังศุสิงห์ นักวิจัย สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมคลังปัญญา อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ชั้น 4 ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
 


ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page