top of page

เค้าโครงความคิดพินิจประชาธิปไตยไทย

อัปเดตเมื่อ 28 ก.ย. 2564

เค้าโครงความคิดพินิจประชาธิปไตยไทย

โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์

คลิกที่นี่เพื่อสั่งซื้อแบบเล่ม หรือคลิกที่นี่เพื่อซื้อแบบ e-book บน mebmarket


“ในวัยหนุ่ม ผมถือเอาประชาธิปไตยเป็นอุดมการณ์อันแรงกล้า บัดนี้ ผมได้ย้อนพินิจประชาธิปไตยไทยอีกครั้ง ต้องขอบอกก่อนว่า ขณะนี้อยู่ในวัยที่สุกงอม คืออายุ 65 ปีแล้ว ผ่านการเป็นนักวิชาการ นักปฏิวัติ นักเคลื่อนไหว นักการเมืองและนักปฏิรูป จึงขอถือโอกาสนี้คิดอะไร “ดัง ๆ” ที่สลับซับซ้อนให้ผู้อ่านได้รับรู้ถึงความคิดของผม ณ ปัจจุบันต่อประชาธิปไตยไทย ท่านจะชอบหรือไม่ชอบก็สุดแล้วแต่


ผมมีความเห็นว่า ตลอดระยะเวลา 87 ปี นับตั้งแต่การปฏิวัติ 2475 เราเอาประชาธิปไตยเป็นตัวชี้วัดพัฒนาการทางการเมืองของประเทศ เอาประชาธิปไตยเป็นเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง มองประชาธิปไตยในลักษณะของอุดมคติทางการเมืองที่ต้องไปให้ถึงตามแบบของโลกตะวันตก แต่แท้จริงแล้ว ประชาธิปไตยเป็นเพียงเป้าหมายหนึ่งในทางการเมือง เราควรพิจารณาว่า การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไร โดยไม่นำเอาประชาธิปไตยมาเป็นเป้าหมายหลักเพียงอย่างเดียว เราควรใช้ความเป็นจริงและพลังที่เป็นจริงของสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างทางอำนาจ ลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม และความคิดความเชื่อของสังคม มาพิจารณาการเมืองไทย โดยไม่ยึดติดกับทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดประชาธิปไตยมากเกินไป เมื่อพิจารณาเช่นนี้ เราจะเห็นอะไรที่แตกต่างออกไปหลายประการ”


ส่วนหนึ่งจากบทเกริ่นนำ

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Commenti


bottom of page