top of page

อัตราค่าไฟฟ้าสำรองกับความไม่เสถียรของกำลังไฟฟ้าแสงแดด: ปัญหาท้าทายด้านพลังงานไทย


บทความ/ เนื้อหาของสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ ได้รับการเผยแพร่ ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ หลากหลายสำนัก เพื่อเผยแพร่ให้สู่สังคมวงกว้างมากยิ่งขึ้น
เขียนโดย รศ.ดร.จำนง สรพิพัฒน์


ทันทีที่มีข่าวว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำลังให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) แห่งประเทศไทยศึกษาเรื่องการเก็บค่าไฟฟ้าสำรองจากผู้ใช้ไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์เพื่อใช้เอง ได้ก่อให้เกิดการวิพากษ์ต่อแนวทางดังกล่าวในภาคประชาชนผู้ผลิตและใช้ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ว่าการกำหนดทิศทางเชิงนโยบายในเรื่องดังกล่าวแท้จริงแล้วเป็นประโยชน์หรือเป็นธรรมต่อผู้ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มากน้อยเพียงไร?


ที่ผ่านมาประเทศไทยใช้วิธีการวางแผนและพัฒนาโรงไฟฟ้าของประเทศ โดยใช้แนวทางที่เรียกว่า การจัดหาพลังงาน (Supply Side Approach) เป็นหลัก โดยแนวทางนี้รัฐจะพิจารณาแนวโน้มของความต้องการใช้กำลังไฟฟ้าสูงสุดในแต่ละปี ควบคู่กับแนวโน้มของการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยรวมที่เพิ่มขึ้นทุกปี แล้วนำมาวางแผนเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ๆ ให้ทันกับความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น....


อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.isranews.org/isranews-article/57869-powwer.html


ขอขอบคุณสำนักข่าวอิศรา มา ณ ที่นี้


ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page