top of page

อธิบายสังคมให้พ้นจากกรอบคิดตะวันตก ผ่านหนังสือพระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย


การบรรยายเรื่อง อธิบายสังคมเสียใหม่ให้พ้นไปจากกรอบคิดตะวันตก ผ่านหนังสือพระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ ในเวทีวิชาการเรื่อง อธิบายสังคมเสียใหม่ให้พ้นไปจากกรอบคิดตะวันตก ผ่านหนังสือ Becoming China และพระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย จัดโดย สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพมหานครดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page