top of page

อธิบายสังคมเสียใหม่ให้พ้นไปจากกรอบคิดตะวันตก (ช่วงอภิปราย)การอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายวงการ ในเวทีวิชาการเรื่อง อธิบายสังคมเสียใหม่ให้พ้นไปจากกรอบคิดตะวันตก ผ่านหนังสือ Becoming China และพระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย จัดโดย สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพมหานคร


ดู 0 ครั้ง
bottom of page