top of page

หอจดหมายเหตุต่างประเทศ ทูลกระหม่อมอาจารย์

อัปเดตเมื่อ 29 ต.ค. 2565

หอจดหมายเหตุต่างประเทศ ทูลกระหม่อมอาจารย์

โดย พันเอก ดร. สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ

คลิกที่นี่เพื่อสั่งซื้อสถาบันคลังปัญญาฯ ขอนำเสนอ

หนังสือ หอจดหมายเหตุต่างประเทศ ทูลกระหม่อมอาจารย์


ผู้เขียน ดร.สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ


'หอจดหมายเหตุต่างประเทศ' นี้ เป็นการสร้างสรรค์เชิง "นวัตกรรม" ที่รวบรวมเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยจากต่างประเทศกว่า 10 ประเทศ และมีเอกสารสำคัญที่เป็นข้อมูลชุดใหม่ ข้อมูลเด่นๆ สำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามเย็นและต่อเนื่องมาในช่วงต้นของยุคหลังสงครามเย็น จำนวนมากกว่า 2 แสนแผ่นจำนวน 292 หน้า

ขนาด A5


****Promotion ราคาเต็ม 275 บาท ลดเหลือเพียง 255 บาท เท่านั้น พร้อมจัดส่งฟรี !!!!!


--------------------------

สั่งซื้อได้ที่

1. ทาง inbox : www.m.me/klangpanyath

2. ทางเว็บไซต์ http://cpwibooks.lnwshop.com/product/55/archives

3. เบอร์ 084-112-0632"หอจดหมายเหตุต่างประเทศ ทูลกระหม่อมอาจารย์" ที่ดำริโดย "ทูลกระหม่อมอาจารย์"

หนังสือเล่มนี้ได้ถ่ายทอด "ประวัติศาสตร์" ของกระบวนการทำงานที่มีทั้งหลักคิด และวิธีการทำงานอย่างเป็นระบบ ของการจัดเก็บ รวบรวม และเผยแพร่เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ จนกลายมาเป็น "หอหมายเหตุดิจิทัล" เพื่อให้ทุกท่านได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวหอจดหมายต่างประเทศแห่งนี้ และหวังว่าจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้วงการศึกษาทางประวัติศาสตร์ ได้มีนวัตกรรมใหม่ๆ ในการเรียนการสอน


-----------------


สารบัญ

บทที่ ๑ บทนำ บทที่ ๒ ความเป็นมา : พระราชดำริและพระราชประสงค์ บทที่ ๓ เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์จากต่างประเทศ : การรวบรวมและจัดเก็บ บทที่ ๔ การเผยแพร่เอกสารสำคัญ : การจัดงานสัมมนาทางวิชาการ บทที่ ๕ การแปลเอกสารสำคัญ : เกาหลี จีน ญี่ปุ่น รัสเซีย สหรัฐอเมริกา และเพื่อนบ้านอาเซียน บทที่ ๖ การวิจัยเชิงลึก งานเขียนสร้างสรรค์ทางประวัติศาสตร์ไทย : สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ สมัยสงครามเย็น และยุคหลังสงครามเย็น บทที่ ๗ การบริการความรู้ให้แก่ผู้สนใจ : นักวิชาการ นิสิตนักศึกษาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด บทที่ ๘ โครงการสืบสานพระราชดำริฯ : การวิจัยเอกสารสำคัญทาง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่จากหอจดหมายเหตุต่างประเทศ บทที่ ๙ บทสรุปและส่งท้าย ภาคผนวก ข้อเขียน ๑ และ ๒ ประวัติผู้เขียน


ดู 67 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page