top of page

สถาบันคลังปัญญาฯ แลกเปลี่ยนความรู้กับ PROF. ZHANG WEIWEI แห่ง FUDAN UNIVERSITY ประเทศจีนวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ พบกับ ศาสตราจารย์จางเหวยเหวย (Prof. Zhang Weiwei) ศาสตราจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประเทศจีน (China Institute) มหาวิทยาลัยฟู่ต้าน (Fudan University) นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันคลังปัญญา (think tank) ชั้นนำของจีน พร้อมด้วยนักวิจัยชาวจีนของสถาบันดังกล่าว ณ สถาบันวิจัยประเทศจีน มหาวิทยาลัยฟู่ต้าน ทั้งสองสถาบันได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับแนวทางทางวิชาการของกันและกัน พลวัตของวงวิชาการด้านสังคมศาสตร์ในไทยและจีน และพูดคุยถึงแนวทางความร่วมมือทางวิชาการไทย-จีนในอนาคต

ศาสตราจารย์จางเหวยเหวยเป็นนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียงของจีน ในวัยหนุ่ม เคยทำหน้าที่เป็นล่ามภาษาจีน – อังกฤษ ให้แก่ เติ้งเสี่ยวผิง และติดตามเติ้งไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก ศาสตราจารย์จางเหวยเหวยมีผลงานหนังสือหลายเล่มที่ได้รับการแปลถึง 7 ภาษา และได้รับคำชื่นชมจากคณะผู้นำของจีน โดยเฉพาะสีจิ้นผิง ซึ่งนำไปมอบให้แก่ประธานธนาคารโลกได้อ่าน ตัวอย่างหนังสือของท่านเช่น The China Horizon: Glory and Dream of a Civilizational State (2016) The China Wave : Rise of a Civilizational State (2012) สำหรับสถาบันวิจัยประเทศจีน มหาวิทยาลัยฟู่ต้านเป็นสถาบันคลังปัญญา 1 ใน 25 แห่งของคลังปัญญาระดับชาตินำร่องของจีน และขณะนี้ ศาสตราจารย์จางเหวยเหวยกำลังผลักดันคลังปัญญาแบบใหม่ (new think tank) ซึ่งมีจุดเด่นตรงที่การยึดหลักว่าเส้นทางพัฒนาประเทศของจีน แม้จะมีข้อบกพร่อง แต่ดีกว่าของตะวันตก อย่างไรก็ตาม คลังปัญญาแบบใหม่นี้ก็ถือหลักในการเรียนรู้จากคลังปัญญาต่างชาติด้วย

ผลงานเขียนของ Prof. Zhang Weiwei
ศาสตราจารย์จางเหวยเหวย (คนกลาง แถวสอง ชุดขาว) ครั้งเป็นล่ามให้เติ้งเสี่ยวผิง
ดู 37 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page