top of page

สถาบันคลังปัญญาฯ ต้อนรับผู้แทนจาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.30-12.00 น.สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ ต้อนรับศาสตราจารย์ Liu Weidong รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยด้านภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน (Institute of Geographical Sciences & Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences) พร้อมคณะนักวิจัย โดยได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องบทบาทหน้าที่ของสถาบันวิจัยด้านภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ในฐานะสถาบันหนึ่งภายใต้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน สถาบันคลังสมองด้านวิทยาศาสตร์ชั้นนำของจีน โดยเฉพาะด้านการขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้ยุทธศาสตร์ BRI ของจีน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ลาดพร้าว กทม.

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Opmerkingen


bottom of page