top of page

สถาบันคลังปัญญาฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจากศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ ของ CASS ประเทศจีน
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติฯ ต้อนรับ Dr. Zhou Fangye นักวิจัยศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศจีน (CASS) เพื่อหารือถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันคลังปัญญาฯ กับศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศจีน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ลาดพร้าว กทม.ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page