top of page

สงครามการค้าและสงครามเย็นสมัยใหม่ในยุคเปลี่ยนผ่านอำนาจโลก

สงครามการค้าและสงครามเย็นสมัยใหม่ในยุคเปลี่ยนผ่านอำนาจโลก

โดย ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

คลิกที่นี่เพื่อสั่งซื้อ


“ตั้งแต่การล่มสลายของสหภาพโซเวียต โลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคของการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างเต็มที่ ในขณะที่เศรษฐกิจการค้าโลกมีมหาอำนาจใหม่ ๆ เกิดขึ้นซึ่งทำให้ระบบเศรษฐกิจโลกมีหลายขั้ว ทว่าในทางการเมืองการทหาร ระบบโลกกลับแปรสภาพจากยุคอำนาจสองขั้วมาเป็นยุคอำนาจขั้วเดียวคือสหรัฐอเมริกา


อย่างไรก็ตาม การเติบโตอย่างเชื่องช้าของเศรษฐกิจโลกและการพลิกโฉมใหม่ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทำให้จีนมีความรุดหน้าอย่างก้าวกระโดด ในทางเศรษฐกิจ สหรัฐอเมริกาและจีนกำลังจะกลายเป็นศูนย์กลางเพียงสองขั้วเท่านั้น ยุโรปตะวันตกและญี่ปุ่นต้องติดกับดักของเศรษฐกิจที่ถดถอย รัสเซียอ่อนกำลังและไม่อาจฟื้นกลับมาเหมือนในอดีต ในช่วงที่โลกก้าวเข้าสู่ระยะเปลี่ยนผ่าน สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนก็ได้เกิดขึ้น ด้านหนึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เป็นผู้ริเริ่มยุทธศาสตร์นี้ โดยในอีกด้านหนึ่งทรัมป์ก็เป็นผลผลิตของปัญหาการแข่งขันขับเคี่ยวระหว่างอภิมหาอำนาจปัจจุบันที่กำลังผ่านพ้นยุคเรืองอำนาจกับมหาอำนาจระดับกลางที่กำลังรุ่งโรจน์


ในยุคเปลี่ยนผ่านนี้ บางฝ่ายอาจมองว่าเป็นความขัดแย้งทางเศรษฐกิจการค้าที่น่าจะมีการเจรจาต่อรองกันได้ ทว่าจากประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจโลกครั้งใหญ่ล้วนพาโลกไปสู่สงครามร้อนหาใช่สันติภาพหรือการประนีประนอมไม่


หนังสือเล่มนี้จะให้ภาพการเปลี่ยนแปลงของอำนาจโลกในยุคเปลี่ยนผ่าน การเปลี่ยนแปลงของศูนย์กลางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความพยายามของทำเนียบขาวที่จะกำราบจีน การเกิดสงครามการค้าและโอกาสที่จะเกิดสงครามเย็นสมัยใหม่ซึ่งเป็นความรุนแรงอีกแบบหนึ่ง เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน โดยได้เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีสงครามการค้าและระบบขั้วอำนาจโลก ซึ่งเป็นส่วนที่หาอ่านได้ยากและขาดความสนใจในหมู่นักเศรษฐศาสตร์มาก่อนด้วย นอกจากนี้ ผู้เขียนยังได้นำบทความจำนวนหนึ่งที่ได้เคยตีพิมพ์ในมติชนรายวันมารวบรวมไว้เพื่อให้เป็นประโยชน์มากขึ้น…”


บางส่วนจากคำนำ

ดู 11 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด
bottom of page