top of page

วิกฤตการระบาดของโรค COVID-19 ในจีน กับการนำทัพโดยแพทย์วัย 84 ปี


ยุวดี คาดการณ์ไกล รองประธานสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ กุมภาพันธ์ 2563สถานการณ์วิกฤตโรคระบาด COVID-19 ที่อู่ฮั่น ในจีนขณะนี้ ทุกประเทศในโลกต่างสนใจติดตาม และเอาใจช่วยให้คนจีนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้


การระบาดของโรคครั้งนี้ต่างจากครั้งก่อน ๆ ที่จีนเคยประสบมา คือเป็นเชื้อไวรัสชนิดใหม่ที่ยังไม่เคยเป็นที่รับรู้ในวงการแพทย์และสาธารณสุขมาก่อนเลย ทำให้ไม่มีแนวทางรักษาและไม่มีวัคซีน การรักษาผู้ป่วยจึงเป็นไปตามอาการของโรค และพยายามป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อระหว่างคนสู่คน


ตลอดช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มตรวจพบว่า มีการระบาดของโรค COVID-19 ในต้นเดือนธันวาคม 2019 นั้น รัฐบาลจีนซึ่งเคยมีประสบการณ์ในการจัดการกับการระบาดของโรคร้ายแรงมาแล้ว อย่างโรค SARS ในปี 2003 และโรคไข้หวัดนกในปี 2013 จึงมีการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ จะเห็นว่า ……

ด้านหนึ่งต้องเร่งรีบสกัดการระบาดของโรค นั่นคือ จะป้องกันคนทั่วไปไม่ให้ติดเชื้อได้อย่างไร และจะควบคุมไม่ให้ผู้ติดเชื้อแพร่กระจายเชื้อได้อย่างไร


ด้านหนึ่งก็ต้องเร่งดูแลผู้ป่วยให้รักษาหายได้อย่างไร และจะสื่อสารกับสาธารณะอย่างไรเพื่อไม่ให้คนในสังคมตื่นตระหนกจนเกินไป


อีกด้านหนึ่ง ต้องจัดการกับข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหยุดข่าวลือที่คุกคามเสถียรภาพทางสังคม การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งก็เป็นความลำบากใจของเจ้าหน้าที่ อาจจะมีปัญหาการขีดเส้นแบ่งระหว่างการต่อสู้กับข่าวปลอมกับการยึดพื้นที่ข่าวให้กว้างขึ้น


แต่ด้านที่สำคัญที่คนทั่วไปมักไม่ค่อยสนใจ เพราะเป็นงานเบื้องหลัง เป็นงานวิชาการที่จะต้องเร่งศึกษาวิจัยลักษณะของโรค COVID-19 เพื่อค้นหาสาเหตุของโรค แนวทางรักษาและแนวทางป้องกันโรค COVID-19 ได้อย่างไร เป็นแง่มุมที่ผู้เขียนสนใจ อยากทราบว่า จีนมีการจัดทีมงานวิชาการและทีมวิจัยเพื่อศึกษาติดตามโรค COVID-19 อย่างไร


เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 รัฐบาลจีนโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แต่งตั้ง คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษากลไกการควบคุมและป้องกันโรคปอดอักเสบจากการระบาดของโรค COVID-19 ขึ้นมา ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และสาธารณสุขหลายสาขาจำนวน 14 คน นำทีมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นที่เคารพและได้รับการยอมรับนับถือจากชาวจีนทั้งประเทศ คนจีนจะคอยติดตามอย่างใจจดใจจ่อ ฟังว่าแพทย์ท่านนี้จะพูดถึงโรคนี้อย่างไร และพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของท่าน


ท่านเป็นที่รู้จักและโด่งดังมากในสื่อเมื่อ 17 ปีที่แล้ว ที่ได้ออกมาตำหนิเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อสาธารณะที่รับมือกับการระบาดโรค SARS ล่าช้า ในปี 2003 ท่านเป็นคนเปิดเผย ไม่ปิดบังข้อมูล และอธิบายให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่สาธารณะเสมอ ท่านกล่าวว่า “การกระทำเช่นนี้จะไม่ทำให้การแก้ปัญหาเกิดความล่าช้า และเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการต่อสู้กับการระบาดของโรค” ในขณะเดียวกัน มีคนมองว่าท่านเป็นนักการทูตที่ดี มีวาทศิลป์ เข้าใจที่จะสื่อสาร รู้จักหลีกเลี่ยงการปะทะวิพากษ์เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตรง หลังจากที่ท่านไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลอู่ฮั่น ในตอนหนึ่งของการให้สัมภาษณ์สื่อ ท่านกลั้นน้ำตาพูดให้กำลังใจกับคนอู่ฮั่นว่า “เมืองอู่ฮั่นต้องผ่านวิกฤตนี้ไปได้ ถ้าคนจีนทั้งประเทศร่วมมือกันเข้ามาช่วยเหลือ เพราะเมืองอู่ฮั่นนั้นในอดีตเคยเป็นเมืองของวีรบุรุษ”


แพทย์ท่านผู้นี้ก็คือ จงหนานซาน (钟南山) ปัจจุบันอายุ 84 ปี ท่านเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์และเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาทางการเมือง (The Political Consultative Conference) ก่อนหน้านี้ และเป็นผู้แทนของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ (National People’s Congress) ท่านเป็นชาวนานกิง จบการศึกษาแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง และศึกษาต่อที่ University of Edinburgh Medical School เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจที่มีชื่อเสียง นับว่าเป็นแพทย์ที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงในจีน ปัจจุบันทำงานเป็นผู้อำนวยการสถาบัน Guangzhou Institute of Respiratory Diseases, Guangzhou Medical University เมืองกว่างโจว


ล่าสุดเมื่อวานนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านจงหนานซาน ในฐานะประธานคณะทำงานวิจัยเชิงรุก และทีมงานได้จัดประชุมทางไกลผ่านวิดีโอที่เมืองกว่างโจว กับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เพื่อหารือถึงความร่วมมือในการวิจัยเกี่ยวกับการตรวจและวินิจฉัยอาการปอดบวมจากโรค COVID-19 ตลอดจนแนวทางการรักษาทางคลินิกและตัวยาที่นำมารักษา ผู้เข้าร่วมในการประชุมประกอบด้วย ท่าน Zhong Nanshan ศาสตราจารย์ He Jianxing (คณบดีสถาบันสุขภาพระบบหายใจของกว่างโจว) ศาสตราจารย์ Zhao Jincun (รองผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการที่สำคัญของรัฐด้านโรคทางเดินหายใจ) George Q. Daley (คณบดีโรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ด) และ David Golan (รองคณบดีโรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ด) Arlene Sharpe (ผู้อำนวยการแผนกวิชาภูมิคุ้มกันวิทยา โรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ด) Bruce Walker (ผู้อำนวยการโรงพยาบาล General Massachusetts-MIT-Harvard Reagan Institute) และ Xia Haijun (ประธานกลุ่ม Evergrande) เป็นต้น
ด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ในวัย 84 ปี ทันทีที่ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยฯ ท่านร่วมกับทีมงานเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงไปยังศูนย์กลางการระบาดของโรคที่อู่ฮั่น ท่านได้เข้าเยี่ยมโรงพยาบาลและพูดคุยกับแพทย์ ท่านจงหนานซาน ให้คำมั่นว่า จะต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส เมื่อทราบว่าโรคนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คน ท่านไม่รีรอที่จะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนพร้อมให้คำแนะนำถึงมาตรการป้องกันด้วยวิกฤตครั้งนี้ ท่านจึงได้รับเชิญจากรัฐบาลให้กลับมานำทัพอีกครั้ง เป็นนักสู้ชั้นแนวหน้าที่ต่อสู้กับโรค COVID-19 เพื่อช่วยบรรเทาโทสะและความหวาดหวั่นของประชาชนที่มีต่อโรคระบาดครั้งนี้

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page