top of page

ปัญญาในการสร้างสมดุลระหว่างโลกทัศน์กับชีวทัศน์ของนักวิชาการ

อัปเดตเมื่อ 2 มิ.ย. 2565

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ


PowerPoint


รายงานถอดความ


คลิปวิดีโอ
โครงการสร้างนักปราชญ์จากนักวิชาการ

เวที อุดมธรรม พลังปัญญา ณ กระทรวง อว.

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565ดู 29 ครั้ง0 ความคิดเห็น

תגובות


bottom of page