top of page

ประสบการณ์ประชาธิปไตยจีน ในทัศนะของดร. พนา สถิตศาสตร์


ประสบการณ์ประชาธิปไตยจีนในทัศนะของดร. พนา สถิตศาสตร์


จาก เวทีวิชาการ เรื่อง ประสบการณ์ประชาธิปไตยจีน จัดโดย สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ดู 65 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page