top of page

ประสบการณ์กับการศึกษาที่นำไปสู่การสร้างปัญญา

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
โครงการสร้างนักปราชญ์จากนักวิชาการ

เวที อุดมธรรม พลังปัญญา ณ กระทรวง อว.

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565

ดู 26 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page