top of page

นโยบายเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่การสร้างเศรษฐกิจชาติ

นโยบายเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่การสร้างเศรษฐกิจชาติ

รายงานการประชุมเวทียุทธศาสตร์ ครั้งที่ 11 จัดเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพมหานคร


ศก-ท้องถิ่น-สู่การสร้าง-ศก-ชาติ
.pdf
ดาวน์โหลด PDF • 880KB

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page