top of page

นโยบายเศรษฐกิจควรเป็นเช่นไรในยุคนี้


บทความ/ เนื้อหาของสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ ได้รับการเผยแพร่ ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ หลากหลายสำนัก เพื่อเผยแพร่ให้สู่สังคมวงกว้างมากยิ่งขึ้น

พักนี้รัฐบาลย้ำว่านโยบายเศรษฐกิจระยะยาว ต้องทำให้ระดับการพัฒนาของประเทศสูงขึ้นอีกขั้นหนึ่งไปสู่ขั้น 4.0 นี่ก็ฟังเข้าที แต่เป็นการมองจากโลกเข้ามาเมืองไทย ตรรกะคือ: ยุคนี้โลกในส่วนก้าวหน้าที่สุดเขากำลังวิ่งไปสู่ 4.0 เราจึงจำต้องไปสู่จุดนั้น แข่งกับคนอื่นเขา ไทยต้องทำให้ได้ อย่าหยุดกับที่ รัฐบาลดูเหมือนจะกล่าวกับเราอย่างนั้น


ในเรื่องนี้ ถ้ามองตรงข้ามรัฐบาลบ้าง เพื่อให้เกิดสติปัญญา มองจากไทยไปสู่โลกแทน เริ่มจากจุดแข็งที่เรามีอยูแทน อาจจะต้อง: เน้นการทำให้ประเทศเราเป็น "หลั่นล้าอีโคโนมี" ด้วย พูดอีกอย่างคือ ธุรกิจการงานและอาชีพที่ไทยควรจะเน้น อาจไม่ใช่อุตสาหกรรมไฮเทค อินโฟเทค หรืออะไรที่เป็น 4.0 เท่าไร หากควรจะเป็นเกษตร "บูติก" ควรจะเป็นการผลิตและการปรุงอาหาร การบริการ ท่องเที่ยว-บันเทิง ควรจะทำการดูแลและรักษาสุขภาพ การเสริมสร้างความสุข- ความงาม-ให้คนจากทั่วโลกได้มาชื่นชมวัฒนธรรม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของเรา และกระทั่งการสร้างเสริมจิตวิญญาณ และขอย้ำว่าจะต้องพยายามทำด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับใช้ธุรกิจครอบครัวหรือชุมชนให้มากเป็นพิเศษด้วย.....


อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.isranews.org/isranews-article/54331-ak-54331.html


ขอขอบคุณสำนักข่าวอิศรา มา ณ ที่นี้


ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page