top of page

นักวิจัย สถาบันคลังปัญญาฯ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักวิจัยรุ่นใหม่นานาชาติ ปี 2019 ที่ประเทศจีน

คุณณัฐธิดา เย็นบำรุง นักวิจัยสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Academy of Social Sciences: CASS) ให้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการนานาชาติเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยคณะมีนักวิชาการชั้นนำของจีนเป็นผู้บรรยาย และมีนักวิจัยจากกลุ่มประเทศอาเซียน เอเชียกลาง ลาตินอเมริกา และแอฟริกาเข้าร่วม ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม-14 กันยายน 2562


ดู 3 ครั้ง
bottom of page