top of page

นักวิจัย สถาบันคลังปัญญาฯได้รับเชิญให้เข้าร่วมโครงการรถไฟอาเซียน-เกาหลี ฉลองครบรอบ 30 ปีความสัมพันธ์


เมื่อวันที่ 15-18 ตุลาคม 2562 ว่าที่ ร.ต. เสกสรร อานันทศิริเกียรติ นักวิจัย สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติได้รับเชิญจากศูนย์อาเซียน-เกาหลี (ASEAN-Korea Centre) ให้เป็นหนึ่งคณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ “รถไฟอาเซียน-เกาหลี: สร้างอนาคตที่ก้าวหน้าร่วมกัน (ASEAN-Korea Train: Advancing Together)” โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการจัดประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน-เกาหลีใต้ (2019 ASEAN-ROK Commemorative Summit) และการประชุมสุดยอดผู้นำแม่โขง-เกาหลีใต้ (1st Mekong-ROK Summit) เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 30 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ 25-27 พฤศจิกายน ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี กระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเป็นผู้สนับสนุนหลักของโครงการดังกล่าว


กิจกรรมในโครงการดังกล่าวประกอบด้วย การแสดงดนตรีของศิลปินจากประเทศอาเซียนและเกาหลีใต้ การเดินทางโดยรถไฟเพื่อเยี่ยมชมสถานที่สำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southern Policy) ของท่านประธานาธิบดีมุน แช-อิน นโยบายดังกล่าวมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นกับอาเซียนในทุกมิติ โดยมีแนวคิดหลักคือ การสร้างประชาคมแห่งสันติภาพและความมั่งคั่งที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People, Prosperity, Peace: 3P) ขบวนรถไฟดังกล่าวเริ่มออกเดินทางจากสถานีรถไฟแห่งกรุงโซล (Seoul Station) และแวะลงจอดที่เมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของเกาหลีใต้จำนวน 4 เมือง ได้แก่ คย็องจู ปูซาน ซุนช็อน และควังจู โดยมีนายกเทศมนตรี ผู้บริหารระดับสูง และประชาชนในเมืองดังกล่าวมาต้อนรับ ณ บริเวณสถานีรถไฟของแต่ละเมือง โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากนางปัก ย็อง-ซ็อน (Park Young-sun) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และวิสาหกิจเริ่มต้นเป็นผู้กล่าวเปิดงาน และนางคัง คย็อง-ฮวา (Kang Kyung-wha) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้กล่าวปิดงาน


กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมจำนวน 200 คน จาก 10 ประเทศอาเซียนและเกาหลีใต้ บุคคลผู้มีชื่อเสียงจากฝ่ายไทยที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว อาทิ ดร. เดช เฉิดสุวรรณรักษ์ กรรมการบริหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หัวหน้าคณะ คุณเศกพล อุ่นสำราญ หรือ Koh Mr. Saxman คุณศิรินทร์ โอภาสานนท์ นักดนตรีผู้มีชื่อเสียง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสื่อมวลชน นักธุรกิจชาวไทยในเกาหลีใต้ นักเรียน นิสิตนักศึกษาชาวไทยที่ได้รับเชิญเป็นกรณีพิเศษอีกจำนวน 10 คน ในโอกาสนี้ ว่าที่ ร.ต. เสกสรร ได้ให้สัมภาษณ์สื่อเกาหลีใต้ประกอบด้วย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korea TV) และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ชุงอังรายวัน (Korea JoongAng Daily) เกี่ยวกับสถานะปัจจุบันและอนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับเกาหลีใต้ด้วย

ดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page