top of page

“ทำไมเมืองหลวงของลาวอยู่ (เกือบ) ติดชายแดนไทย”?


ทำไมเวียงจันทน์ เมืองหลวงของลาว จึงตั้งอยู่เกือบติดชายแดนไทย ทั้งที่น่าจะมีความสุ่มเสี่ยงเชิงความมั่นคง ทำไมลาวจึงไม่ตั้งเมืองหลวงเข้าไปตอนในของประเทศสักหน่อย ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ จะมาเล่าถึงที่มาที่ไปของเรื่องนี้コメント


bottom of page